התוויה רפואית​

התכן באתר זה ככלל; לרבות המידע בנוגע לקנאביס רפואי, מוגש כשירות לציבור ולבעלי רשיון רלוונטי (לצריכה או עיסוק) ממשרד הבריאות בפרט.
קרי, התכן באתר אינו מהווה חוות דעת
מחייבת ואין ו/ או מצג בדבר יעילות המוצרים; ויש להסתמך עליו אלא כסקירה כללית בלבד.

התכן אינו מהווה בשום פנים ואופן תחליף לקבלת חוות דעת רפואית מקצועית. על מנת לקבל טיפול רפואי ו/או ייעוץ חובה להיוועץ, כל מקרה לגופו, בגורמים המוסמכים.
אין לראות בתכן האמור המלצה ו/או עידוד לשימוש בקאנביס שלא למטרות רפואיות, שהינו שימוש אסור על פי חוק.

יודגש כי השימוש בקנביס רפואי (על פי חוקי מדינת ישראל) הינו אך ורק בכפוף להמלצת רופא מומחה ומתן רישיון מתאים ממשרד הבריאות
וההתוויות הרפואיות המיוחסות למוצרים באתר הינן בהתאם להמלצות ועדת המומחים של משרד הבריאות הישראלי.


בהתאם לאמור לעיל, יש לעיין בעלון המידע של המטופל לפני כל שימוש, בכל מוצר. בכל שאלה רגולטורית נוספת, ניתן לעיין באתר משרד הבריאות:

  https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Pages/default.aspx
החזיקו חזק!
עוברים לבית המרקחת
דילוג לתוכן